تاسوعا و عاشورای حسینی در بیرجند به روایت تصویر

عکاس : حسین توحیدی فرد