وضع نا بسامان ورزش بشرویه

امروز خراسان جنوبی – قاسمی / چندی قبل مدیرکل ورزش و جوانان استان در یکی از سفرهایی که به شهرستان ها داشت به بشرویه سفر کردند که بازخوردهایی خوبی نداشت و گویا داغ دل جوانان این شهرستان فقط تازه شد به نوعی که رئیس اداره ورزش و جوانان بشرویه به گلایه می گوید همه چی […]