یادداشت:…و حسین(ع) همیشه دست می گیرد!

امروز خراسان جنوبی – زنگویی zangoei@birjandtoday.ir / به کمکش احتیاج ندارد. اصلا ” از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست”. حسین هم سیدِ از جان گذشتگان در راه هدف است. او می خواهد به ما کمک کند. می خواهد دست مردمان را بگیرد و از ظلمات حکومت طاغوت به وادی نور بکشد. می خواهد … ادامه خواندن یادداشت:…و حسین(ع) همیشه دست می گیرد!