تشییع با شکوه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در کرمان

عکاس: توحیدی فرد