همه چیز در مورد اختتامیه دومین سوگواره عکس جلوهای محرم توسط موسسه مطبوعاتی امروز خراسان جنوبی