مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خبر داد: برگزاری جشن تکلیف 4هزار و 500 دانش آموز مکلف عشایر

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در طول سال تحصیلی جاری جشن تکلیف 4 هزار و 500 دانش آموز مکلف عشایر استان برگزار شد.  محمد علی واقعی در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان روستای مرزی و عشایری شند معصومه اظهار کرد: جشن تکلیف نمادی از جمع شدن دانش آموزان دور هم است که […]