آماده باش نیروهای مسلح برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان