راهپیمایی مردم بیرجند در پی شهادت سردار سلیمانی و همراهان عزیزش

عکاس امروز خراسان جنوبی: توحیدی فرد