راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همدردی با خانواده های شهدای سانحه هوایی در بیرجند

عکس امروز خراسان جنوبی: توحیدی فرد