سفر استاندار به خوسف

روستای گل در خصوص کاشت زعفران مزیت دارد استاندار خراسان جنوبی در ادامه سفر به شهرستان خوسف در جمع مردم روستای گل گفت: خراسان جنوبی در حوزه معادن نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند. به گزارش ادره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی ،محمد صادق معتمدیان اظهارداشت: تلاش می کنیم بر اساس مزیت […]