سرمقاله:افسوس، سمی که نباید خورد!

امروز خراسان جنوبی – زنگویی zangoei@birjandtoday.ir / افسوس می خوریم، آن هم از ناخوردنی ترین چیز هایی که باید. اصلا بخش اصلی سفره ما را “افسوس” به خود اختصاص داده است که مثل نان تازه یا خشک، لقمه، لقمه می خوریم. گاهی این لقمه ها را در “پیاله حسرت” فرو می کنیم و می خوریم … ادامه خواندن سرمقاله:افسوس، سمی که نباید خورد!